Siirry suoraan sisältöön

Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys mukana Eheä-hankkeessa

EHEÄ-hanke tuo yhteisiä ratkaisuja vaikuttavaan ehkäisevään päihdetyöhön Pohjois-Karjalassa. Eheä- hankkeen hallinnoijana toimii Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sote. Hankkeen osatoteuttajina ovat Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus ja Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys. Hankeaika 1.1.2024 – 30.9.2025.

Hankkeessa kehitetään hyvinvointialueen ja kuntien yhdyspinnoilla päihde- ja pelikasvatuksen kokonaisuutta, päihteiden puheeksiottoa kuntien palveluissa sekä tupakka- ja nikotiinituotteiden lopettamisen tukea. Hanke tuo ammattilaisten käyttöön toimintamalleja ja käytänteitä, jotka selkiyttävät ja roolittavat ehkäisevää päihdetyötä laadukkaampaan ja suunnitelmallisempaan suuntaan. Toiminnoilla parannetaan tasavertaisuutta palvelujen saannissa ja tavoitetaan paremmin haavoittuvassa asemassa olevia asukkaita.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on luoda Pohjois-Karjalaan päihde- ja pelikasvatuksen toimintamalli, joka luo ehkäisevän päihdetyön jatkuvuutta varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja selkiyttää kunnan ja hyvinvointialueen välistä yhdyspintatyötä. Toisena tavoitteena on ottaa käyttöön päihteiden, tupakka- ja nikotiinituotteiden sekä pelaamisen puheeksioton ja palveluihin ohjautumisen toimintamalli kunnissa. Kolmantena tavoitteena on kehittää tupakka- ja nikotiinituotteiden lopettamisen tuen palveluja hyvinvointialue-järjestö-kunta-yhteistyönä. Hankkeen kohderyhminä ovat esiopetuksen ja oppilaitosten henkilöstö ja opiskeluhuolto, kunnan palvelujen henkilöstö sekä hyvinvointialueen työntekijöitä neuvoloissa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä työttömien palveluissa. Välillisesti hankkeessa tavoitetaan eri ikäisiä Pohjois-Karjalan asukkaita.

Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys vastaa hankkeen kolmannen tavoitteen toteutuksesta. Hankkeen aikana kehitetään lopettamisen tuen palveluita Pohjois-Karjalan alueella tupakka- ja nikotiinituotteita käyttäville yläkouluikäisille, lasta odottaville vanhemmille, 2.asteen opiskelijoille sekä työttömille. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa etsitään palveluihin sopivia lopettamisen tuen menetelmiä sekä suunnitellaan lopettamisen tuen palveluiden kokeiluja. Ammattilaisille järjestetään koulutusta tupakka- ja nikotiinituotteiden lopettamisen tuesta. Hankkeen aikana pyritään selkeyttämään palvelupolkuja ja yhteistyökäytäntöjä lopettamisen tuen palveluiden järjestämisessä alueellamme.

Hankkeen rahoittajana toimii Sosiaali- ja terveysministeriö, STM (terveyden edistämisen määräraha). Hankkeen kokonaisrahoitus on 391 525 €, josta Siun soten omarahoitusosuus on 40 000 euroa, terveyden edistämisen määrärahan osuus 341 000 euroa ja muun rahoituksen osuus 10 525 €.

Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistyksen yhteyshenkilönä toimii terveyden edistämisen asiantuntija Hanna Karvinen (hanna.karvinen@pksy.fi)