Tuki- ja kriisitoiminta

Pohjois-Karjalassa sairastuu syöpään vuosittain lähes 1000 henkilöä. Sairauden kohdatessa Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys tarjoaa maksutonta ja luottamuksellista tukea. Voit ottaa yhteyttä sairaanhoitajaamme. Annamme neuvontaa vastaanotolla, puhelimitse tai sähköpostilla.

Vertaistuki

Syöpään sairastunut tarvitsee kaiken mahdollisen tuen. Joskus kuunteleva korva, kiireetön läsnäolo ja myötätunto ovat tärkeintä, mitä sairastunut tarvitsee. Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys välittää vertaistukihenkilöitä ja järjestää erilaisia vertaistukiryhmiä sekä -tapaamisia. Saattotukihenkilömme voivat auttaa parantumatonta syöpää sairastavia ja heidän läheisiään.

Kuntoutus

Syöpä on raskas sairaus. Syövästä toipuminen tai sairauden kanssa elämään oppiminen vaatii voimia. Siksi sairastuneet voivat tarvita kuntoutusta. Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys tarjoaa sairastuneille sekä läheisille kuntoutuskursseja ja muuta tukea kuntoutumiseen. Tavoitteenamme on, että jokainen syöpään sairastunut saisi hänen elämäntilannettaan ja tarpeitaan vastaavia palveluita.

Terveyden edistäminen

Syövän ennaltaehkäisy on yksi ydintehtävistämme. Tarjoamme terveysneuvontaa syövän ehkäisemiseksi, syövän varhaisen toteamisen parantamiseksi ja jo sairastuneiden auttamiseksi.

Ihon ja luomien tarkkailu sekä terveellinen aurinkokäyttäytyminen

Valtaosa ihosyövistä, jopa 95 % ihosyövistä on ehkäistävissä suojautumalla auringolta oikein. Ihon palaminen ja runsaat annokset UV-säteilyä myös ilman palamista lisäävät riskiä sairastua melanoomaan.

Muissa ihosyövissä riskinä on myös koko elämän aikana saatu ns kumuloitunut UV-annos.

Ihosyöpää voi ehkäistä suojautumalla auringolta. Tärkeää on välttää liiallista auringonottoa sekä suojata ihoa vaatteilla ja aurinkovoiteilla. Suojavoiteissa kannattaa käyttää suurta suojakerrointa ja lisätä voidetta useasti auringossa oleskelun aikana. Ihon suojaaminen pienentää myös ihosyövän uusiutumisen riskiä. Lasten iho kannattaa suojata ensisijaisesti aurinkoa läpäisemättömällä vaatetuksella.

Periytyvyysneuvonta

Perinnöllisen syövän riskiä voi selvittää perinnöllisyysneuvonnassa. Perinnöllisyysneuvonnan tarkoituksena on selvittää, onko henkilöllä perinnöllinen syöpäalttius eli tavallista suurempi riski sairastua syöpään. Nykyarvioiden mukaan perinnöllinen alttius liittyy vain noin kymmeneen prosenttiin tavallisista syövistä.

Rintaproteesi

Välitämme rintaproteeseja rintaleikatuille naisille. Rinnan kokopoistoleikkauksen jälkeen jokainen rintaleikattu nainen on oikeutettu rintaproteesiin.

Tietoa syövästä

Syöpäjärjestöjen Kaikki syövästä -sivustolle on koottu luotettavaa tietoa syövästä, sen hoidoista ja Syöpäjärjestöjen palveluista.

Potilasoppaat ja verkostot

Suomen Syöpäpotilaat ylläpitää kattavaa ja ajanmukaista potilasopasvalikoimaa sekä valtakunnallista potilasverkostotoimintaa.