Tuki- ja kriisitoiminta

Pohjois-Karjalassa sairastuu syöpään vuosittain lähes 1000 henkilöä. Sairauden kohdatessa Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys tarjoaa maksutonta ja luottamuksellista tukea. Voit ottaa yhteyttä sairaanhoitajaamme. Annamme neuvontaa vastaanotolla, puhelimitse tai sähköpostilla.

Tuki- ja kriisitoiminta

Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistyksen alueellista syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä tuki- ja kriisitoimintaa rahoitetaan STEA:n myöntämän kohdennetun avustuksen avulla. Hoitajamme antaa ajanvarauksella tukea, keskusteluapua sekä tietoa sairaudesta, sen hoidosta ja toipumisesta. Hoitajalta saat tietoa myös yhdistyksen palveluista, kuntoutumisvaihtoehdoista ja vertaistuesta.

Yhdistyksen sairaanhoitaja tapaa asiakkaita:
• yhdistyksen toimitiloissa
• kotikäynneillä Pohjois-Karjalan alueella
• sairaalassa
• terveyskeskuksissa

Syöpäyhdistyksen sairaanhoitajat vierailevat n. kerran kuukaudessa keskussairaalan vuodeosastoilla 1G, 2C, 2G, 2K  ja 3K sekä syöpätautien poliklinikalla. Sairaalavierailuja tehdään myös Siilaisen sairaalan Kotipesä-osastolle. Vierailujen tavoitteena on tavata syöpään sairastuneita ja heidän läheisiään. Sairaanhoitajat antavat tietoa ja tukea sairastuneille ja heidän läheisilleen sairauden kaikissa eri vaiheissa.

Tarkemmat vierailuajat löytyvät osastojen ilmoitustauluilta ja niistä voi kysyä myös osaston henkilökunnalta. Vierailemme osastoilla pyynnöstä myös muinakin ajankohtina.

Syöpäyhdistyksen sairaanhoitajat:

Haluatko vertaistukea saman kokeneilta?               

Tutustu vertaistukitoimintaamme 

Tutustu vertaistukiryhmiimme

 

Neuvontapalvelun toimintaperiaatteet

• Hoitajamme vastaavat syöpään liittyviin yleisluontoisiin kysymyksiin.
• Neuvonta on luottamuksellista: hoitajia sitoo vaitiolovelvollisuus.
• Neuvontapalvelussa ei synny hoitosuhdetta, joten siihen ei sovelleta lakia potilaan asemasta ja oikeuksista.
• Neuvontapalvelu ei korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön antamaa neuvontaa, tutkimusta tai hoitoa.
• Huomioithan, ettei neuvontapalvelun hoitajilla ole käytössään aiempia terveystietojasi. Heidän antamansa vastaukset perustuvat kertomiisi terveystietoihin.

Syöpäjärjestöjen neuvontapalvelu

Myös Syöpäjärjestöjen valtakunnallinen neuvontapalvelu auttaa sairastuneita, heidän läheisiään ja muita syövästä huolestuneita.

Ota yhteyttä

Etuusneuvonta

Syöpä voi tuoda mukanaan kysymyksiä ja huolta toimeentulosta, korvauksista ja erilaisista maksuista. Jos toimeentulo, sosiaalietuudet tai potilaan oikeudet herättävät kysymyksiä, ota yhteyttä Syöpäjärjestöjen valtakunnalliseen etuusneuvontaan.

Potilaan polku

Jokaisen syöpään sairastuneen tilanne on yksilöllinen, mutta sairauden vaiheet ja potilaan tarpeet ovat samankaltaisia. Potilaan polku on työkalu, jonka avulla saat yleiskuvan potilaan matkasta.

Potilaan polku kuvaa sairastuneen matkaa aina diagnoosista, hoitoihin ja parantumiseen sekä tarvittaessa saattohoitoon saakka. Tänä päivänä yhä useamman potilaan polku päättyy onneksi toipumiseen ja seurantaan.

Kulje potilaan polku

Syöpäkipulinja

Syöpä ja sen hoidot voivat aiheuttaa monenlaista kipua. Syöpäkipulinja on syöpäkipujen hoitoa tukeva puhelinpalvelu.

Lisätietoja