Terveyden edistäminen

Syövän ennaltaehkäisy on yksi ydintehtävistämme. Tarjoamme terveysneuvontaa syövän ehkäisemiseksi, syövän varhaisen toteamisen parantamiseksi ja jo sairastuneiden auttamiseksi.

Palveluidemme tarkoituksena on kannustaa ihmisiä terveelliseen elämään. Haluamme kannustaa tupakoimattomuuteen, alkoholin käytön vähentämiseen, terveellisiin ruokailutottumuksiin, liikunnallisuuteen ja turvalliseen aurinkokäyttäytymiseen. Haluamme myös tehostaa syövän varhaista toteamista.

Sairaanhoitajamme antavat terveysneuvontaa henkilökohtaisesti ja ryhmissä. Voit varata ajan, jos haluat ohjausta/keskustelua mm

Erilaisille yhdistyksille, yhteisöille ja työpaikoille voimme tarjota syövän ennaltaehkäisyyn ja terveysneuvontaan liittyviä luentotilaisuuksia. Luentoa pyytävän tahon kanssa suunnittelemme juuri heidän tarpeitaan vastaavan luentokokonaisuuden.

Tupakkatuotteiden käytön lopettaminen

Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys edistää omalla toiminnallaan tupakkalain tavoitetta Savuton Suomi 2013. Olemme mukana maakunnallisessa järjestöjen ja julkishallinnon edustajista koostuvassa Savuton- työryhmässä, joka toimii aktiivisesti maakunnan alueella. Toiminnan tavoitteena on lisätä tietoisuutta nikotiini – ja tupakkariippuvuudesta ja sen seurauksista, ehkäisemällä nuorten nikotiinituotteiden käyttöä ja käytön aloittamista sekä tukea nikotiinituotteiden käytön lopettamista. Työryhmä toteuttaa maakunnan alueella savuttomuutta tukevia tapahtumia ja viestittää positiivisella tavalla savuttomuudesta. Toiminnan kohderyhminä ovat tupakoivat aikuiset, nuoret, varusmiehet, tupakkatuotteiden ostajat ja välittäjät.

Savuttomuutta tukevia tapahtumia v 2019 ovat mm:

  • alakouluissa toteutettavat savuttomuustunnit yhteistyössä koulujen kanssa
  • ” Terveitä aamuja” – tapahtumat P-K:n Rajavartioston varusmiehille yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa

Lue lisää tupakoinnin haitoista

Apua saat myös näiltä sivuilta:

Röökikroppa

Fressis

Stumppi