Periytyvyysneuvonta

Perinnöllisen syövän riskiä voi selvittää perinnöllisyysneuvonnassa. Perinnöllisyysneuvonnan tarkoituksena on selvittää, onko henkilöllä perinnöllinen syöpäalttius eli tavallista suurempi riski sairastua syöpään. Nykyarvioiden mukaan perinnöllinen alttius liittyy vain noin kymmeneen prosenttiin tavallisista syövistä.

Periytyvyysneuvonta on maksutonta ja se on tarkoitettu kaikille. Ajan voi varata syöpään sairastunut tai suvun syöpäalttiutta epäilevä terve henkilö. Syöpäjärjestöissä periytyvyysneuvontaa antavat siihen koulutetut sairaanhoitajat.

Jos syövän perinnöllisyys askarruttaa, ota yhteyttä p. 013 227 600 / sairaanhoitaja Marketta Komulainen. Sairaanhoitaja keskustelee ensin kanssasi puhelimessa, lähettää Sinulle postitse esitietolomakkeet ja ohjaa niiden täyttämisessä. Varsinainen periytyvyysneuvonta-aika varataan tämän jälkeen. Lue lisää periytyvyysneuvonnasta.

Sukupuu havainnollistaa riskiä

Periytyvyysneuvonnassa sairaanhoitaja selvittää asiakkaalta syöpätapausten määrää suvussa. Olennaisia ovat tiedot neljästä sukupolvesta: itse asiakkaasta, hänen vanhemmistaan ja isovanhemmistaan, asiakkaan omista lapsista sekä sisaruksista, sedistä, enoista ja tädeistä. Taustatietojen ja neuvontakeskustelun perusteella asiakkaalle piirretään sukupuu, joka havainnollistaa mahdollisen perinnöllisen syövän riskiä.

Täytetyt esitietolomakkeet sekä sukupuu lähetetään tämän jälkeen Syöpäjärjestöjen syövän perinnöllisyyteen erikoistuneen asiantuntijalääkärin arvioitavaksi. Lääkäri arvioi jatkotutkimusten tarpeen ja kirjoittaa tarvittaessa lähetteen sairaalatutkimuksiin. Jos näissä tutkimuksissa löydetään suvussa esiintyvää syöpäalttiutta, varsinaisen perinnöllisyysneuvonnan antaa erikoisairaanhoidon oma perinnöllisyyslääkäri. Lue lisää syövän perinnöllisyydestä.