Siirry suoraan sisältöön

Katsaus vuoteen 2021 – Yhdessä olemme enemmän

Suvi Jolkkonen

Suvi Jolkkonen

Niin vuosi 2021 kuin vuosi 2020 ovat olleet hyvin erilaisia toimintavuosia yhdistystoiminnassa. Vuosi 2020 oli nopeasti tehtävien toimintamuutosten aikaa ja vuodessa näkyi vahvasti korona sekä sen vaikutukset asiakasmäärien laskuun. Vuonna 2021 osallistuminen  alkoi lisääntyä ja se on näkynyt tuki- ja kriisipalveluiden kysynnän kasvuna. Paikallisosastotoiminta on ollut vielä melko hiljaista koronan vuoksi.

Julkisen sektorin ohjaus tukipalveluidemme piiriin on tehostunut ja siitä olemme kiitollisia. Tämä yhteistyö on todella tärkeää. Näin toimien niin syöpään sairastuneet kuin heidän läheisensä löytävät palvelujemme piiriin.

On tärkeää, että aika ajoin suullisen palautteen lisäksi saamme kirjallista palautetta. Teimme vuoden loppuun tuki- ja kriisitoimintaamme liittyvän palautekyselyn sidosryhmillemme ja asiakkaillemme. Tässä vastaajien ajatuksia vuodesta 2021.

Palautekyselyn vastauksissa sote-alan ammattilaiset antoivat mm. seuraavanlaista palautetta:

”Teette tosi merkityksellistä työtä. Omassa työssäni tulee usein esille työnne syöpään sairastuneen ja läheisten kanssa.”

”Tärkeä tukiverkko olette sairastuneille/perheille ja heidän läheisilleen. Olette oman alanne asiantuntijoita. Tukenne ja toimintanne on kallisarvoista.”

”Tekemällänne työllä on suuri merkitys syöpään sairastuneiden ihmisten ja heidän läheistensä tukemisessa. Olette arvokas yhteistyötaho!”

”Suuri merkitys. Vakava sairaus vaikuttaa monella tavoin niin sairastuneeseen itseensä kuin hänen läheisiinsä. Arjessa selviytymisessä tarvitaan henkisen tuen lisäksi tietoa palveluista ja taloudellisista tuista. Kustannukset lisääntyy. Tieto siitä, ettei jää yksin on tärkeää.”

”Teette äärimmäisen tärkeää ja tarpeellista työtä. Olette korvaamaton taho.”

”Syöpäyhdistyksen toiminnasta palaute on myönteistä, muutamia kertoja esim. taloudellisen tuen merkitys nousee esille, sairastaminen ei ole halpaa kaikille ja tätä tukea jotkut kaipaisivat enemmän. Sairaanhoitajien kohtaamisia odotetaan. Työntekijöistä mainitaan: sydämellinen, lämmin, kiireetön.”

Asiakkaamme antoivat kyselyssä palautetta mm. siitä, mitä hyötyä heille on ollut tapaamisista yhdistyksen työntekijän/työntekijöiden kanssa:

”Keskusteluapua, juuri muuta ei tässä tilanteessa voikaan toivoa.”

”Ahdistus väheni ja ymmärrys lisääntyi. Sain vinkkejä arkeen, kuinka helpottaa omaa oloani silloin kun on vaikea olla henkisesti.”

”Omia ajatuksia on ollut helpompi ymmärtää ja jäsennellä, kun niitä on päässyt jakamaan. Myös omien ajatusten ja tunteiden hyväksyntä on helpottunut.”

”Sain tilanteeseeni todella arvokasta apua arjessa jaksamiseen. Onneksi uskalsin olla yhteydessä. Niissä hetkissä saamani tuki, kuuntelu ja ammattilaisen kohtaaminen olivat ratkaisevaa jaksamiselleni.”

Olemme äärimmäisen kiitollisia palautteista. Motivoituneen, osaavan ja ammatillisesti hyvin sitoutuneen henkilökunnan kanssa on hyvä tehdä työtä. Asiakkailta ja sidosryhmiltä saamamme palaute antaa motivaatiota koko henkilökunnalle jatkaa työtä, jota kehitämme jatkuvasti palautteiden ja toimintaympäristössä tapahtuvien muutoksien pohjalta. Meillä on myös sydämellään syöpätyötä tekevät vapaaehtoiset, jotka ovat enemmän kuin valmiina auttamaan sairastuneita ja heidän läheisiään. Yhdistyksenä meillä on mahdollisuus toimia syövän hoitoa toteuttavan julkisen terveydenhuollon rinnalla. Pystymme tarjoamaan tukipalveluita sairastuneille ja heidän läheisilleen koko hoitopolun ajan, myös hoitojen päättymisen jälkeen. Hoitojen päättymisen vaiheen palveluita olemme lisänneet vuodelle 2022 tarvelähtöisesti.

Kiitollisin mielin jätämme vuoden 2021 taakse ja otamme matkaan kaikki ihanat kohtaamiset niin asiakkaiden kuin yhteityökumppaneidemme kanssa. Toivomme, että jatkossakaan kenenkään ei tarvitsisi jäädä sairauden aiheuttamien muutosten kanssa yksin ja että meihin täällä yhdistyksellä olisi mahdollisimman helppo ja matala kynnys ottaa yhteyttä. Tuki- ja kriisitoiminta tarjoaa mm. maksutonta yksilöllistä sairaanhoitajan antamaa keskusteluapua, jossa voi saada tukea ja ohjausta sekä mahdollisuuden käsitellä huoliaan ja muita tunteitaan. Tarjoamme myös tavoitteellisia erilaisia vertaistukiryhmiä, kursseja ja teemailtoja, joista voi saada tietoa ja vertaistukea. Tarjoamme myös koulutettuja vertaistuki- ja saattotukihenkilöitä rinnalla kulkijoiksi niin sairastuneille ja kuin heidän läheisilleen. Maakunnan alueella 10 vapaaehtoistoimijoiden ylläpitämää paikallisosastoa auttaa eri tavoin sairastuneita ja heidän läheisiään.

Sinäkin, hyvä lukija, voit osaltasi auttaa meitä auttamaan. Toivon, että viet viestiä toiminnastamme eteenpäin. Uskon, että tiedon lisääminen toiminnasta on ydin juttu siinä, että tukija ja tuen tarvitsija kohtaavat. Toivon, että tulevaisuudessa enenevissä määrin vapaaehtoiset nähdään voimavarana ja ammattilaiset sekä vapaaehtoiset tekevät yhdessä työtä sairastuneen ja heidän läheistensä hyväksi. Hyvänä esimerkkinä tästä saattotukihenkilöidemme päivystysvuorot palliatiivisella osastolla. Toivomme, että vertaistukihenkilöt voisivat joku päivä olla sairaalassa päivystämässä tiettyinä aikoina tarjoamassa matalan kynnyksen kohtaamisia ja vertaistukea.

Yhdessä olemme enemmän. Annetaan toivon, lämmön, avun annon ja yhdessä tekemisen kantaa meitä jatkossakin! Hyvää vuotta 2022 kaikille!

Lämpimin terveisin Suvi