Siirry suoraan sisältöön

Ihminen ihmiselle – tukihenkilö sairastuneen ja läheisen tukena

Salla-Maaria Martikainen

Salla-Maaria Martikainen

Koronapandemia on muuttanut tänä keväänä meidän kaikkien normaalia arkea. Monet työssä olevat tekevät töitään kotoa käsin ja läheisten sekä ystävien tapaaminen on minimissään. Tilanne on outo, eikä kukaan tiedä kuinka kauan tämä tulee kestämään. Eristäytyneisyys voi aiheuttaa ahdistusta ja yksinäisyyttä. Jos tähän vielä lisäksi ajoittuu oma tai läheisen vakava sairastuminen, tilanne voi tuntua vielä vaikeammalle. On kuitenkin hyvä muistaa, että vaikka olisi yksin, ei silti tarvitse olla yksinäinen.

Moni syöpään sairastunut ja hänen läheisensä saattaa olettaa, että Syöpäyhdistyksen tukitoiminta olisi koronapandemian takia tauolla. Näin ei kuitenkaan ole. Yhdistyksen sairaanhoitajat ja tukihenkilöt ovat entiseen tapaan sairastuneiden ja läheisten käytettävissä. Tällä hetkellä emme voi tavata kasvotusten mutta voimme olla tukena puhelimitse tai videovälitteisen tuen avulla kahdenkeskisissä tapaamisissa tai verkkovertaistukiryhmissä.

Vertaistuella on tärkeä paikka ammattilaisten tekemän työn rinnalla. Vertaistukihenkilö, syövän sairastanut, parantumatonta syöpää sairastava tai syöpää sairastaneen/sairastavan läheinen, osaa joissakin tilanteissa auttaa parhaiten syöpään sairastunutta. Hän voi tunnistaa sairastuneen tai läheisen päässä pyörivät ajatukset, ja omien kokemustensa kautta tuoda toivoa ja jaksamista sairastuneen ja läheisen arkeen. ”Meille vertaistukihenkilöille jokainen tapaaminen on tärkeä ja kun koemme, että voimme antaa potilaille ja omaisille/läheisille pientä tai isoa tukea, niin ilo siitä on vapaaehtoistyön parasta antia. Tulee lämpöisen palkitseva tunne, että minusta on hyötyä” sanoo yksi vertaistukihenkilöistä ja jakaa näin monen muun tukihenkilön ajatuksen tukihenkilönä toimimisesta.

Vastaavasti palliatiivisessa ja saattohoidossa olevat ja heidän läheisensä voivat saada tukea saattotukihenkilöiltä, joiden kanssa on mahdollista muistella omaa elettyä elämää tai keskustella tästä hetkestä ja kaikista asioista, mitkä mietityttävät. Eräs saattotukihenkilömme kirjoittaa:Ajattelen, että saattotukihenkilön tärkeimmät ominaisuudet ovat läsnäolo, kuunteleminen ja rehellisyys. Viisaiden sanojen keksimisestä tulee helposti latteuksia, jotka eivät lohduta.”

Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys kouluttaa joka vuosi uusia tukihenkilöitä maakunnan alueelle.  Koulutettu vapaaehtoinen tukihenkilö, on hän sitten vertais- tai saattotukihenkilö, toimii tavallisen ihmisen tiedoilla ja taidoilla. Hän tukee, rohkaisee, kuuntelee ja kohtaa aidosti sairastuneen ja hänen läheisensä. Keskustelut tukihenkilön ja tuettavan välillä ovat aina luottamuksellisia. Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistyksen tukihenkilörekisterissä on n. 90 tukihenkilöä, joista tällä hetkellä 70 on aktiivisesti mukana toiminnassa. Voisiko joku heistä olla juuri nyt Sinun tukenasi?

Toivon, että sairauden kohdatessa kenenkään ei tarvitsisi jäädä yksin. Toivon myös, että yhdistyksen henkilökuntaan ja heidän kauttaan tukihenkilöihin olisi mahdollisimman helppo ja matala kynnys ottaa yhteyttä. Olemme täällä vain yhden puhelinsoiton päässä, valmiina kulkemaan rinnallasi kappaleen matkaa. Tavoitat meidät numerosta 013 227 600.

Toivotan Sinulle kaikkea hyvää kesän odotukseen. Ollaan kuulolla.

Salla-Maaria