Periytyvyysneuvonta

Perinnöllisen syövän riskiä voi selvittää perinnöllisyysneuvonnassamme. Perinnöllisyysneuvonnan tarkoituksena on selvittää, onko henkilöllä perinnöllinen syöpäalttius eli tavallista suurempi riski sairastua syöpään. Nykyarvioiden mukaan perinnöllinen alttius liittyy vain noin kymmeneen prosenttiin tavallisista syövistä.

Lue lisää syövän perinnöllisyydestä

Periytyvyysneuvonta

Voit selvittää perinnöllisen syövän riskiä Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistyksen periytyvyysneuvonnassa. Periytyvyysneuvontaa antaa siihen koulutettu sairaanhoitaja.

Periytyvyysneuvonnassa selvitetään, onko henkilön periytyvää syöpäalttiutta syytä selvittää tarkemmin. Periytyvyysneuvonta on maksutonta ja se on tarkoitettu kaikille. Syöpäyhdistyksen jäsenyyttä ei vaadita. Ajanvaraus sairaanhoitajalle p. 013 227 600

Syöpäjärjestöjen syövän perinnöllisyyteen erikoistunut asiantuntijalääkäri arvioi jatkotutkimusten tarpeen ja antaa tarvittaessa lähetteen yliopistosairaalaan. Varsinaisen syöpäalttiuteen liittyvän perinnöllisyysneuvonnan antaa perinnöllisyyslääkäri.

Sukupuu havainnollistaa riskiä

Periytyvyysneuvonnassa sairaanhoitaja kysyy asiakkaalta syöpätapausten määrää suvussa. Olennaisia ovat tiedot neljästä sukupolvesta: itse asiakkaasta, hänen vanhemmistaan ja isovanhemmistaan, asiakkaan omista lapsista sekä sisaruksista, sedistä, enoista ja tädeistä. Tietojen pohjalta hoitaja piirtää sukupuun, joka havainnollistaa perinnöllisen syövän riskiä.

Lue lisää periytyvyysneuvonnasta