Periytyvyysneuvonta

Perinnöllisen syövän riskiä voi selvittää perinnöllisyysneuvonnassa. Perinnöllisyysneuvonnan tarkoituksena on selvittää, onko henkilöllä perinnöllinen syöpäalttius eli tavallista suurempi riski sairastua syöpään. Nykyarvioiden mukaan perinnöllinen alttius liittyy vain noin kymmeneen prosenttiin tavallisista syövistä.

Lue lisää syövän perinnöllisyydestä

Periytyvyysneuvonta

Syöpäjärjestöissä periytyvyysneuvontaa antavat siihen koulutetut sairaanhoitajat. Neuvonnassa voidaan selvittää esimerkiksi syöpätyyppi ja se, kuinka paljon asiakkaan suvussa on ollut syöpää ja minkä ikäisenä sukulaiset ovat syöpään sairastuneet. Tietojen perusteella piirretään sukupuu, joka havainnollistaa perinnöllisen syövän riskiä.

Syöpäjärjestöjen syövän perinnöllisyyteen erikoistunut asiantuntijalääkäri arvioi jatkotutkimusten tarpeen ja antaa tarvittaessa lähetteen yliopistosairaalaan. Varsinaisen syöpäalttiuteen liittyvän perinnöllisyysneuvonnan antaa perinnöllisyyslääkäri.

Periytyvyysneuvonta on maksutonta ja se on tarkoitettu kaikille.  Jos syövän perinnöllisyys askarruttaa, ota yhteyttä Syöpäjärjestöjen valtakunnalliseen neuvontapalveluun. Neuvontapuhelin palvelee numerossa 0800 19414 (soittaminen on maksutonta). Hoitaja vastaa puhelimeen maanantaisin ja torstaisin klo 10-18 sekä tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 10-15.

Sukupuu havainnollistaa riskiä

Periytyvyysneuvonnassa sairaanhoitaja kysyy asiakkaalta syöpätapausten määrää suvussa. Olennaisia ovat tiedot neljästä sukupolvesta: itse asiakkaasta, hänen vanhemmistaan ja isovanhemmistaan, asiakkaan omista lapsista sekä sisaruksista, sedistä, enoista ja tädeistä. Tietojen pohjalta hoitaja piirtää sukupuun, joka havainnollistaa perinnöllisen syövän riskiä.

Tietosuojaseloste asiakasrekisteri

Lue lisää periytyvyysneuvonnasta