Siirry suoraan sisältöön

Vapaaehtoiset ja ammattilaiset potilaan hyväksi

Suvi Jolkkonen

Suvi Jolkkonen

Tällä kyseisellä otsikolla olin alustamassa työpajaa kesäkuussa sairaalavapaaehtoistoiminnan koulutus- ja kehittämispäivillä Joensuussa. Päiviin osallistui eri järjestöjen henkilökuntaa ja vapaaehtoisia sekä sosiaali- ja terveysalan henkilökuntaa ympäri Suomea. On erinomaista, että tällaisia koulutuspäiviä järjestetään ja yhdessä kehitetään jotakin parempaa ihmisten hyväksi. Itselleni päivästä keskeisemmäksi ajatuksesi jäi, että vapaaehtoisresursseja on olemassa, mutta edelleenkään tuen tarvitsijat ja tukijat eivät kohtaa. Lisäksi mieleeni jäi se, että sosiaali- ja terveysalan henkilöstöllä on halua ja tahtoa tehdä yhteistyötä järjestöjen kanssa.

Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistyksellä tuki- ja kriisitoiminnan palvelujen kysyntä on viimeisien vuosien aikana kasvanut jatkuvasti. Vapaaehtoiset ovat merkittävä tekijä toiminnassamme. Syöpäsairauden toteaminen järisyttää sairastuneen ja hänen läheistensä elämää. Jo sairauden epäily on ahdistavaa. Myötäeläminen, aito läsnäolo ja kuunteleminen ovat todella tärkeitä elementtejä kaikissa sairauden eri vaiheissa.

Tuossa koulutuksessa tuli hoitohenkilökunnalta esille, että aikaa potilaan vierellä olemiseen on vähän ja läheiset jäävät helposti huomioimatta. Mitä voisimme tehdä, että kolmannen sektorin työtä ja vapaaehtoistoimintaa osattaisiin hyödyntää paremmin? Tähän kysymykseen etsimme jatkuvasti erilaisia ratkaisuja. Viestintä toiminnasta on toki tärkein asia. Mutta ymmärretäänkö esimerkiksi vapaaehtoisten merkittävää roolia vielä riittävästi? Nähdäänkö se voimavarana? Näitä asioita pohdittiin yhdessä tuon kyseisen koulutuksen työpajoissa. Näen, että kolmannen sektorin tekemä työ ja vapaaehtoiset tulisi nähdä voimavarana. Olemme työssämme nähneet ja kokeneet sen, että sairastuneet ja heidän läheisensä kokevat vertaistuen äärimmäisen merkittävänä asiana. Vapaaehtoiset voivat tuoda syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen jotakin sellaista lisäarvoa, jota ammattilaiset eivät pysty tarjoamaan, kuten vertaistuki, kiireetön läsnäolo, keskusteleminen ja kuunteleminen. Vertaistuki auttaa sairastunutta löytämään voimia ja keinoja elää sairauden kanssa. Se oikeasti voi tuoda paljon helpottavia tekijöitä niin sairastuneen kuin heidän läheistensä elämään.

Toivomme, että kenenkään ei tarvitsisi jäädä sairauden aiheuttamien muutosten kanssa yksin ja että meihin täällä yhdistyksellä olisi mahdollisimman helppo ja matala kynnys ottaa yhteyttä. Tuki- ja kriisitoiminta tarjoaa mm. maksutonta yksilöllistä sairaanhoitajan antamaa keskusteluapua, erilaisia vertaistukiryhmiä ja teemailtoja sekä vertaistuki- ja saattotukihenkilöitä rinnalla kulkijoiksi niin sairastuneille ja kuin heidän läheisilleen. Myös maakunnan alueella 13 vapaaehtoistoimijoiden ylläpitämää paikallisosastoa auttaa eri tavoin sairastuneita ja heidän läheisiään.

Sinäkin, hyvä lukija, voit osaltasi auttaa meitä auttamaan. Toivon, että viet viestiä toiminnastamme eteenpäin. Uskon, että tiedon lisääminen toiminnasta on ydin juttu siinä, että tukija ja tuen tarvitsija kohtaavat. Toivon, että tulevaisuudessa enenevissä määrin vapaaehtoiset nähdään voimavarana ja ammattilaiset sekä vapaaehtoiset tekevät yhdessä työtä sairastuneen ja heidän läheistensä hyväksi. Askeleita hyvään suuntaan on tässä jo otettu.  Yhdessä olemme enemmän.