Siirry suoraan sisältöön

Syöpäyhdistys vahvasti nuorten asialla

Marjo Pylkäs

Marjo Pylkäs

Meillä syöpäjärjestöissä tehdään paljon työtä syövän ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Tämä tulee monelle yllätyksenä, sillä usein ajatellaan, että työmme on nimenomaan jo syöpään sairastuneiden tukemista ja heille suunnattujen palveluiden kehittämistä. Varsinkin yhdistyksellämme harjoittelussa olleet sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijat ovat tuoneet esille hämmästyksensä siitä, miten laajalle kentälle työmme ulottuukaan.

Syöpäjärjestöjen strategisena tavoitteena on syövän ehkäiseminen ja määrätietoinen terveyden edistäminen. Tutkimusten mukaan jopa 40 prosenttia uusista syöpätapauksista voitaisiin ehkäistä oikeilla elämäntavoilla. Erityisen tärkeäksi asiaksi järjestössämme on nostettu nuorten tukeminen ja ohjaaminen terveisiin elämäntapoihin.  Se vanha sanonta ”Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa” pätee tähänkin asiaan: jos nuori saa kasvaa fiksuihin valintoihin ohjaavissa ympäristöissä, sillä on suuri vaikutus koko hänen aikuiselämänsä laatuun mm. terveyden näkökulmasta.

Maakuntamme alueella on tällä hetkellä menossa kolme eri terveyden edistämisen hanketta, joilla pyritään vaikuttamaan juuri nuorten kasvuympäristöihin. Teemana näissä hankkeissa on tupakkatuotteiden käytön aloittamisen ehkäiseminen sekä käytön lopettamisen tukeminen. Kohderyhmänä ovat aikuiset, jotka toimivat alueemme nuorten kanssa: nuorisotyöntekijät, urheiluseuratoimijat sekä ammattioppilaitoksessa toimivat eri alojen ammattilaiset.

Nikotiiniton Amis -hankkeessa lähtökohtana on se, että jokaisen oppilaitoksessa työskentelevän ammattilaisen roolimalli nikotiinittomuutta ajatellen on tärkeä ja kaikessa toiminnassa tuetaan opiskelijan ammatillista kasvua ja tulevaisuuden työkykyä. Uusi, Suomen Syöpäyhdistyksen ja Savon ammattiopiston kanssa yhteistyössä kehitetty toimintamalli tarjoaa rakenteellisia ja konkreettisia toimia, jotka yhdessä tukevat oppilaitoksen nikotiinittoman toimintakulttuurin kehittämistä. Ammattioppilaitosten opiskelijat käyttävät tupakkatuotteita muita ikäisiään runsaammin ja siksi pitkäjänteinen työ juuri tätä kohderyhmää ajatellen on erittäin tärkeää. Tietoa toimintamallista ollaan parhaillaan viemässä yhdistyksemme toimesta alueemme ammattioppilaitoksiin. Toimintamalliin, sen sisältöön ja työkaluihin voi tutustua tarkemmin osoitteessa https://fressisedu.fi/oppilaitokset/nikotiinitonamis/ .

Viimeaikaisen tutkimuksen perusteella nuuska yhdistetään voimakkaasti jääkiekkoon, mutta myös salibandy ja jalkapallo ovat nousseet esille lajeina, joissa nuuskan käyttöä tiedetään tapahtuvan. Syöpäjärjestöjen tekemän Nuuska nuorten urheilijoiden arjessa -selvityksen mukaan seuratoiminnassa on puutteita yhtenäisistä työkaluista ja konkreettisista toimintasuosituksista nuuskan käyttöön liittyen. Selvityksen tulosten siivittämänä Syöpäjärjestöt, Suomen Olympiakomitea ja EHYT ry ovat yhteistyönä tuottaneet yhtenäisen toimintamallin nuuskattomuuden edistämiseksi. Nuuskaton urheilu -toimintamallin tavoitteena on lisätä urheiluseuratoimijoiden tietoutta nuuskan haitoista ja nuuskan käyttöön liittyvistä ilmiöistä. Toimintamalli sisältää konkreettisia työkaluja seuratoimijoille ja valmentajille nuuskattomuuden edistämiseen seuratoiminnan arjessa. Tätä tietoa ja mahdollisuutta yhteistyöhön mm. koulutusten järjestämisen muodossa olemme juuri tarjoamassa oman alueemme seuratoimijoille. Toimintamalli on tutustuttavissa kokonaisuudessaan osoitteessa https://fressisedu.fi/urheilu/toimintamalli/ .

Teemme yhteistyötä myös maakuntamme nuorisotyön kanssa. Tarjoamme nuorisotyöntekijöille koulutusta, jossa he saavat ajankohtaista tietoa tupakka- ja nikotiinituotteista sekä työkaluja, joiden avulla he voivat omassa toimintaympäristössään ottaa tuotteiden käytön puheeksi nuorten kanssa ja tukea nuoria käytön lopettamisessa sekä ennaltaehkäistä käytön aloittamista. Tämän kevään koulutukset pyörivät parhaillaan ja niitä järjestetään joustavasti kysynnän mukaan. Tarkempaa tietoa koulutuksesta löytyy osoitteesta https://fressisedu.fi/nuorisotyo/nikotiiniton-nuorisotyo-koulutus/ .

Pohjois-Karjalan syöpäyhdistys on vahva osaaja terveyden edistämisen alueella. Taustallamme on luotettava kattojärjestö uusimpine tutkimustuloksineen, asiantuntijoineen ja työkaluineen. Saamme hyödyntää kaikkea tätä omassa työssämme oman alueemme ihmisten hyväksi. Yleishyödyllisenä yhdistyksenä pystymme tarjoamaan työpanostamme yhteistyökumppaneillemme maksutta. Kuuntelemme alueemme organisaatioiden ajatuksia mielenkiinnolla ja lähdemme mielellämme verkostoitumaan ja kehittämään uusia yhteistyökumppanuuksia. Työtä meillä tehdään hyvällä sykkeellä ja huumoria unohtamatta. Siksikin laitan vielä tämän viimeisen terveisen teille: Mis’ ikin sie hyvvää yhteistyökumppannii tarvihet, ni täs’ siul semmone ois!

Aurinkoista kevättä kaikille!