Siirry suoraan sisältöön

Syöpäkuntoutuksesta elämänlaatua omaan loppuelämään

Marketta Komulainen

Marketta Komulainen

”Sain voimaa muiden tarinoista.”

”Sain uuden tavan kokea luontoa.”

”Ennen kurssia epäilin, selviänkö, pärjäänkö. Nyt tiedän, että selviän ja tulen pärjäämään. ”

”Kuin valo olisi syttynyt tunnelin päähän.”

”En olisi uskonut, että kolmessa päivässä voi alkaa tapahtumaan niin paljon. Katkeruus sairastumisesta – se on nyt poissa.”

”Saimme uuden suunnan ajattelullemme.”

Nämä ovat palautteita, joita sain kuulla ja lukea viime vuoden aikana, kun kohtasin eri-ikäisiä ihmisiä, miehiä, naisia, yksineläviä sekä pariskuntia tehdessäni työtä syöpäkuntoutuksen parissa.

Me Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistyksessä haluamme, että jokainen syöpään sairastunut ja hänen läheisensä saavat omaan elämäntilanteeseensa sopivaa tukea ja kuntoutusta. Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys järjestää Veikkaus-varoin kursseja, joissa yhdistyksellä on omarahoitusosuus. Lisäksi kauttamme saa tietoa ja ohjeistusta Kelan sopeutumisvalmennuskursseista sekä Syöpäjärjestöjen valtakunnallisessa haussa olevista kursseista.

Tarjoamme myös henkilökohtaista ohjausta syöpäkuntoutusasioihin liittyen. Suuri osa kuntoutujista löytää omatoimisesti Kelan ja Syöpäjärjestöjen sivuille ja osaa hakeutua täysin itsenäisesti kuntoutukseen.  Joskus on kuitenkin tarpeen auttaa ihan ” kädestä pitäen” ja täyttää kurssihakemus asiakkaan kanssa, asiakasta herkällä korvalla kuunnellen ja hänen itse kuntoutuksen tarvettaan sanoittaen. Ohjaus, kuten itse kuntoutuskin, on aina maksutonta palvelua ja siihen on oikeutettu jokainen syöpään sairastunut ikään, sairauteen, asuinpaikkaan tai työstatukseen katsomatta. Kuntoutuja voi siis olla työelämässä tai sinne palaava, työtön, sairaslomalla tai eläkkeellä. Kuntoutus kuuluu ihan kaikille.

Olen tehnyt työtä syöpäkuntoutuksen parissa liki kaksikymmentä vuotta. Oikea-aikainen kuntoutus voi kohentaa merkittävästi loppuelämän elämänlaatua, lisätä kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tukea terveyttä tukevien elämäntapojen valinnassa. Kuntoutuminen voi parhaimmillaan tukea jäljellä olevan terveyden edistämistä ja jopa madaltaa syövän uusiutumisen riskiä. Moni kuntoutuja on kertonut sairastumisen pysäyttäneen miettimään omia elintapojaan ja valintojaan. Alkushokin ja hoitojen etenemisen myötä on herännyt oma, luontainen motivaatio tehdä jotain oman hyvinvointinsa ja terveytensä eteen. Parhaimmillaan sairastuminen on käynnistänyt myönteisen muutosprosessin, jota he kuvailevat jälkeenpäin merkittäväksi ennen ja jälkeen- kokemukseksi.

Lukuisat kerrat olen saanut seurata, mitä hyvää tapahtuu, kun osallistuessaan kuntoutukseen pääsee samalla osalliseksi vertaistuesta. Toinen ihminen voi parhaimmillaan sanoittaa toiselle ihmiselle juuri sen, mille ei aiemmin ole löytänyt edes sanoja, asennetta tai näkökulmaa. Turvallinen ja luottamuksellinen ryhmä luo yhdessä asiansa osaavan henkilöstön kanssa kokemuksen, jota muistellaan vielä vuosienkin perästä. Kokemus nähdyksi tulemisesta ja hyväksymisestä juuri sellaisena kuin on, voi merkitä ihmiselle mahdollisuutta uuteen suuntaan omassa elämässä. Elämään alkaa löytyä voimavaroja, vaikka luuli ne jo hukanneensa sairauden syövereihin. Elämä sittenkin kantaa!

Keräämme jokaiselta kurssilta sekä suullista että kirjallista palautetta. Palautteen saaminen on tärkeää, sillä haluamme aidosti kuulla, mitä syöpään sairastunut, sairaudestaan kuntoutuva sekä hänen läheisensä kokee, tuntee ja ajattelee. Palautteiden avulla pystymme elämään ajan hermolla ja kehittämään kurssien sisältöjä paremmin kuntoutujiemme tarpeiden mukaisesti.

Ainoa asia, mitä kuntoutuksen ammattilaisena aika ajoin suren, on se, että liian moni syöpään sairastunut jättää, ehkä tietämättäänkin, oman kuntoutusmahdollisuutensa käyttämättä. Osa sairastuneista toki kokee, että he toipuvat ja selviytyvät hyvin omien tukiverkostojensa avulla.  Sairastuessaan ja rankkojen syöpähoitojen keskellä ei kuitenkaan välttämättä jaksa itse etsiä tietoa omista kuntoutusmahdollisuuksistaan, vaikka niille olisi tarvettakin. Olen usein törmännyt myös mielikuviin, että kuntoutus kuuluisi vain työikäisille sairastuneille. Samoin läheisen osallistumismahdollisuuksista tiedetään vähän. Näitä väärinkäsityksiä on tärkeä oikoa. Meidän syöpäjärjestöjen tärkeänä tehtävänä onkin lisätä kuntoutusmahdollisuuksien tiedottamista – on ”pidettävä ääntä” tärkeän asian puolesta. Hyvä yhteistyö syöpäpotilaita hoitavien terveydenhuollon yksiköiden ja henkilökunnan kanssa onkin tämän tavoitteen saavuttamisessa ensiarvoisen tärkeää.

Toivon sydämestäni, että mahdollisimman moni syöpään sairastunut ja läheinen saa riittävästi tietoa omista kuntoutusmahdollisuuksistaan ja pääsee osalliseksi tänä ja tulevina vuosina omaa ja läheisen elämää rikastuttavasta kuntoutuskokemuksesta.

Syksyn 2021 kurssien hakuaika on parhaillaan menossa! Saat niistä lisää tietoa ja löydät hakulomakkeet osoitteessa: https://www.pohjois-karjalansyopayhdistys.fi/kurssit-ja-ryhmat/kuntoutuskurssit/